Profil Kandydata na Kierowcę

Strona główna » Zapisy na kurs » Profil Kandydata na Kierowcę

Profil kandydata na kierowcę

W celu uzyskania numeru profilu kandydata na kierowcę należy udać się do właściwego dla miejsca zameldowaniam wydziału komunikacji i złożyć następujące dokumenty.

– dowód osobisty lub paszport lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość
– zgodę opiekuna jeśli kandydat na kierowcę nie osiągnął jeszcze pełnoletniości zgoda wyrażana jest w urzędzie w obecności urzędnika wiąże się to z wizytą w wydziale komunikacji jednego z rodziców lub opiekuna
– wniosek o wydanie prawa jazdy wydawany w urzędzie
– orzeczenie lekarskie
– orzeczenie psychologiczne do kategorii C lub C+E
– kolorową fotografie 3,5cm x 4,5cm na wprost (do prawa jazdy)