O nas

Auto Szkoła Misiek to firma z ponad 25-letną tradycją w zakresie szkolenia kierowców. Wykształciliśmy kilka tysięcy kierowców w różnym wieku i o zróżnicowanych predyspozycjach do kierowania pojazdami. Szkolenia prowadzone są wykwalifikowaną kadrę instruktorów, wykładowców, ratowników medycznych oraz trenerów, posiadających wieloletnie doświadczenie. Nasza cierpliwość i wyrozumiałość w stosunku do kursantów gwarantuje zdobywanie wiedzy, umiejętności i nawyków, które zaowocują w przyszłości dobrą i bezpieczną jazdą. Nasz ośrodek przygotowuje nie tylko do zdania egzaminu państwowego na prawo jazdy, ale przede wszystkim do sprawnego i bezpiecznego kierowania pojazdem w każdych warunkach. Dążymy do tego, aby nasi kursanci mieli pełną satysfakcję z wyboru naszej szkoły jazdy.

W naszym ośrodku kursant jest najważniejszy. Dlatego staramy się dopasować tok nauczania do umiejętności i zdolności poszczególnych kursantów, oraz ich zasobów czasowych elastycznie dostosowując godziny zajęć do potrzeb kursantów.

Dysponujemy nowocześnie wyposażoną salą wykładową oraz pełnowymiarowym placem manewrowym o identycznych stanowiskach ćwiczeniowych jak na egzaminach państwowych. Zapewniamy szkolenie z zakresu pomocy przed medycznej, oraz pomoce naukowe w cenie kursu, Nasi doświadczeni instruktorzy posiadają doskonałe umiejętności pedagogiczne – to wszystko składa się na nasz i Państwa sukces czyli wysoki wskaźnik zdawalności oraz dużą liczbę dobrze wyszkolonych kierowców. W celu uczynienia nauki przyjemną nasza flota to same nowe pojazdy.

gladius 2

Kursy prawa jazdy

Kursy realizowane są według aktualnego obowiązującego programu szkolenia kandydatów na kierowców. Ponad to nasze szkolenia prowadzone są na pojazdach identycznych jak egzaminacyjne co sprawia że znają Państwo pojazdy i nie zaskoczą was różnice w obsłudze i prowadzeniu pojazdu, istnieje również możliwość zdawania egzaminu Państwowego na naszym pojeździe. Zapewniamy możliwość odbycia jazd na placu egzaminacyjny WORD Warszawa. Istniej możliwość nagrania jazd w celu przeanalizowania i wyeliminowania popełnianych błędów. Jeśli obawiasz się egzaminu możesz zabrać ze sobą swojego instruktora który przez cały czas będzie uczestniczył i wspierał cię podczas sprawdzenia twoich umiejętności. Gwarantujemy że nasze udogodnienia pozwolą na bezstresową naukę i szybkie uzyskanie wyniku pozytywnego na egzaminie państwowym.

ROZPOCZYNAJĄC KURS NALEŻY WYROBIĆ PROFIL KANDYDATA NA KIEROWCĘ CZYLI PKK

Zapewniamy pomoc w uzyskaniu PKK poprzez organizowanie badań lekarskich, psychologicznych i przygotowaniu potrzebnych dokumentów do złożenia w wydziale komunikacji

 1. Wykonaj badanie – orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem obejmuje wszystkie kategorie prawa jazdy.
 2. Zrób badanie psychologiczne dla kat C i C+E
 3. Zrób jedno kolorowe zdjęcie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm do prawa jazdy obejmuje wszystkie kategorie
 4. Przygotuj dokument tożsamości – dowód, lub paszport z adresem zameldowania.
 5. Wypełnij wniosek o wydanie prawa jazdy wniosek można uzyskać u nas lub w wydziale komunikacji dotyczy wszystkich kategorii
 6. Udaj się do Wydziału Komunikacji w miejscu Twojego zameldowania wraz z powyższymi dokumentami i odbierz Profil Kandydata na Kierowcę.

KURS PRAWA JAZDY KAT: AM

cena: 500zł

część teoretyczna:
5 godzin lekcyjnych

część praktyczna:
5 godzin zegarowych

KURS PRAWA JAZDY KAT: A1

cena: 1250zł

część teoretyczna:
30 godzin lekcyjnych

część praktyczna:
20 godzin zegarowych

KURS PRAWA JAZDY KAT: A2

cena: 1300

część teoretyczna:
30 godzin lekcyjnych

część praktyczna:
20 godzin zegarowych

KURS PRAWA JAZDY KAT: A

cena: 1300zł

część teoretyczna:
30 godzin lekcyjnych

część praktyczna:
20 godzin zegarowych

KURS PRAWA JAZDY KAT: B1

cena: 1300zł

część teoretyczna:
30 godzin lekcyjnych

część praktyczna:
30 godzin zegarowych

KURS PRAWA JAZDY KAT: B

cena: 1690zł

część teoretyczna:
30 godzin lekcyjnych

część praktyczna:
30 godzin zegarowych

KURS PRAWA JAZDY KAT: C

cena: 2200zł

część teoretyczna:
20 godzin lekcyjnych

część praktyczna:
30 godzin zegarowych

KURS PRAWA JAZDY KAT: C+E

cena: 2000zł

część teoretyczna:
20 godzin lekcyjnych

część praktyczna:
25 godzin zegarowych

Szkolenia kierowców zawodowych

KWALIFIKACJE WSTĘPNE

SZKOLENIA W ZAKRESIE KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ

Każdy kierowca mający zamiar podjąć pracę w charakterze kierowcy zawodowego musi ukończyć szkolenie w zakresie Kwalifikacji Wstępnej Kierowcy lub Szkolenie Okresowe.

Szkolenie w zakresie Kwalifikacji Wstępnej Kierowcy dotyczy:
– Kierowcy który ukończył kurs prawa jazdy Kategorii „C” lub „C1” po dniu 09.09.2009 r.
lub
– Kierowcy który ukończył kurs prawa jazdy Kategorii „D” lub „D1” po dniu 09.09.2008 r.

Do szkolenia w zakresie kwalifikacji wstępnej może przystąpić osoba która ukończyła szkolenie na kursie prawa jazdy, odpowiednio dla kat „C” lub „D” i zdała egzamin na prawo jazdy.

Do szkolenia teoretycznego w zakresie kwalifikacji wstępnej może przystąpić osoba która rozpoczęła szkolenie na kursie na prawa jazdy, odpowiednio dla kat „C” lub „D”.

Do szkolenia praktycznego może przystąpić osoba która zakończyła szkolenie praktyczne, odpowiednio w zakresie kategorii „C” lub „D” prawa jazdy a nie odbyła jeszcze egzaminu państwowego na prawo jazdy.

Do uzyskania kwalifikacji wstępnej może przystąpić również osoba niebędąca obywatelem polskim posiadająca prawo jazdy odpowiednio dla kat „C” lub „D” wydane po terminie wskazanym powyżej oraz spełniająca poniższe kryteria:

 1. Obywatel Unii Europejskiej który na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
  – przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe, albo
  – studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt
 2. Osoba niebędąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Przed rozpoczęciem szkolenia kierowca musi odbyć badanie lekarskie przez uprawnionego do badania kierowców lekarza medycyny pracy, oraz badanie psychotechniczne.

Rozróżniamy trzy rodzaje szkoleń:
– kwalifikacja wstępna
– kwalifikacja wstępna przyspieszona
– kwalifikacja wstępna uzupełniająca.

KWALIFIKACJA WSTĘPNA

Dotyczy tych kierowców którzy nie ukończyli:

– 21 roku życia w przypadku prawa jazdy Kategorii „C” lub „C1”

–  23 roku życia w przypadku prawa jazdy Kategorii „D” lub „D1”

Kierowca zobowiązany jest ukończyć szkolenie w ilości 260 godzin zajęć teoretycznych oraz 20 godzin zajęć praktycznych z jazdy samochodem, w tym 4 godziny na płycie poślizgowej (lub 2 godziny zajęć na symulatorze pojazdu).

 

Szkolenie zakończone jest egzaminem państwowym.

KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA

Dotyczy tych kierowców którzy ukończyli:

– 21 roku życia w przypadku prawa jazdy Kategorii „C” lub „C1”

– 23 roku życia w przypadku prawa jazdy Kategorii „D” lub „D1”

Kierowca zobowiązany jest ukończyć szkolenie w ilości 130 godzin zajęć teoretycznych oraz 10 godzin zajęć praktycznych z jazdy samochodem, w tym 2 godziny na płycie poślizgowej (lub 1 godzina zajęć na symulatorze pojazdu).

 

Szkolenie zakończone jest egzaminem państwowym.

KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA

Dotyczy tych kierowców którzy ukończyli wcześniej szkolenie kwalifikacji wstępnej w zakresie jednej z kategorii zawodowych prawa jazdy a obecnie „uzupełniają” swoje prawo jazdy o drugą kategorię.
Kierowca zobowiązany jest ukończyć szkolenie w ilości 70 godzin zajęć teoretycznych oraz 5godzin zajęć praktycznych z jazdy samochodem, w tym 1 godziny na płycie poślizgowej (lub 30 minut zajęć na symulatorze pojazdu).

Kierowca zobowiązany jest ukończyć szkolenie w ilości 70 godzin zajęć teoretycznych oraz 5godzin zajęć praktycznych z jazdy samochodem, w tym 1 godziny na płycie poślizgowej (lub 30 minut zajęć na symulatorze pojazdu).
 

Szkolenie zakończone jest egzaminem państwowym.

KAWLIFIKACJA WSTĘPNA – EGZAMIN PAŃSTWOWY

Dotyczy tych kierowców którzy ukończyli wcześniej szkolenie kwalifikacji wstępnej w zakresie jednej z kategorii zawodowych prawa jazdy a obecnie „uzupełniają” swoje prawo jazdy o drugą kategorię.

Kierowca zobowiązany jest ukończyć szkolenie w ilości 70 godzin zajęć teoretycznych oraz 5 godzin zajęć praktycznych z jazdy samochodem, w tym 1 godziny na płycie poślizgowej (lub 30 minut zajęć na symulatorze pojazdu).

Kwalifikacja wstępna kończy się obowiązkowym testem. Test kwalifikacyjny dotyczący kwalifikacji wstępnej oraz kwalifikacji wstępnej przyspieszonej składa się z 20 pytań, których tematyka realizowana jest w trakcie części podstawowej, oraz 10 pytań z tematów realizowanych w części specjalistycznej danej kategorii prawa jazdy. Pytania testowe posiadają odpowiedzi zamknięte, jednokrotnego wyboru. Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Zaliczenie testu następuje po udzieleniu minimum 16 poprawnych odpowiedzi z części podstawowej oraz 5 poprawnych odpowiedzi z części specjalistycznej. Czas trwania testu kwalifikacyjnego wynosi 45 minut.
Test kwalifikacyjny dotyczący kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej składa się z 10 pytań z tematów realizowanych w części specjalistycznej w zakresie prawa jazdy odpowiedniej kategorii. Egzamin trwa 15 minut.

Szkolenia kierowców zawodowych

SZKOLENIA OKRESOWE

Szkolenie okresowe dotyczy wszystkich kierowców zawodowych czynnie wykonujących zawód kierowcy. Celem tego szkolenia wraz z jednocześnie odbytym badaniem lekarskim i psychologicznym jest uzyskanie wpisu kodu wspólnotowego do prawa jazdy kierowcy. Każdy kierowca zobowiązany jest odbyć takie szkolenie nie później niż w terminie wskazanym w tabeli, a następnie cyklicznie co 5 lat. Termin odbycia pierwszego szkolenia uzależniony jest od daty uzyskania uprawnienia do prowadzenia danej kategorii pojazdu (kat C,C1 lub D,D1 prawa jazdy) i musi odbyć się nie później niż do dnia.

Do dniaData uzyskania uprawnienia kategoria D; D1Data uzyskania uprawnienia kategoria C; C1
10 września 2009do 31.12.1980 r.-
10 września 201001.01.1981 r.  – 31.12.1990 r.do 31.12.1980 r.
10 września 201101.01.1991 r.  – 31.12.2000 r.01.01.1981 r. – 31.12.1995 r.
10 września 201201.01.2001 r. – 31.12.2005 r.01.01.1996 r. – 31.12.2000 r.
10 września 201301.01.2006 r. – 10.09.2008 r.01.01.2001 r. – 31.12.2005 r.
10 września 2014-01.01.2006 r. – 10.09.2009 r.

15

UWAGA: Brak wpisu kodu wspólnotowego do prawa jazdy, uzyskanego w odpowiednim czasie, nie pozwala na kontynuowanie pracy w zawodzie kierowcy do momentu odbycia szkolenia okresowego, badań lekarskich i psychologicznych oraz uzyskania tego wpisu do prawa jazdy.

Szkolenie okresowe prowadzone w formie kursu 5 dniowego, obejmuje 35 godzin zajęć teoretycznych realizowanych w grupach odpowiednio dla prawa jazdy kategorii:

1. C, C+E, C1 i C1+E

lub

2. D, D+E, D1 i D1+E

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest przedstawienie:
– Ważnego prawa jazdy kategorii C1, C lub D1, D
– Dowodu osobistego
– Dokonanie opłaty za kurs

Cena: 550 PLN

Zapisy na kurs

Rejestracja

Telefonicznie pod numerem 512-906-907 lub W biurze OSK MISIEK Marki ul. Zabawna 8. Istniej również możliwość zapisania się podczas wizyty na zajęciach w zespole szkół nr 1 w Markach al. Piłsudskiego 96 sala 1 lub poprzez wypełnienie formularza poniżej.

Imię

Nazwisko

PKK jeśli wydane

Nr telefonu

Kod rabatowy

Zapisy na kurs

Profil kandydata na kierowcę

W celu uzyskania numeru profilu kandydata na kierowcę należy udać się do właściwego dla miejsca zameldowaniam wydziału komunikacji i złożyć następujące dokumenty.

– dowód osobisty lub paszport lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość
– zgodę opiekuna jeśli kandydat na kierowcę nie osiągnął jeszcze pełnoletniości zgoda wyrażana jest w urzędzie w obecności urzędnika wiąże się to z wizytą w wydziale komunikacji jednego z rodziców lub opiekuna
– wniosek o wydanie prawa jazdy wydawany w urzędzie
– orzeczenie lekarskie
– orzeczenie psychologiczne do kategorii C lub C+E
– kolorową fotografie 3,5cm x 4,5cm na wprost (do prawa jazdy)

Zapisy na kurs

Badania lekarskie

Badania ogólne

Istniej możliwość zrobienia badania lekarskiego na spotkaniu organizacyjnym odnośnie kursu. Chęć uzyskania orzeczenia lekarskiego należy wcześniej zgłosić telefonicznie 512-906-907

Badania lekarskie można zrobić również po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu.

Marki ul. Sowińskiego 8b Tel: 602-891-183

Ząbki ul. Niepodległości 1a Tel: 603927323

Badania psychologiczne

Zielonka ul. Pustelnicka 17f Tel: 500-077-473

Latest news

Prawo jazdy jako prezent na urodziny, gwiazdkę lub inną okazję? U nas jest to możliwe. Zapytaj o nasz voucher za pomocą formularza rejestracyjnego, a otrzymasz 5% rabatu na jego zakup. Voucher umożliwi podjęcie kursu w dowolnym dostępnym terminie, przez cały okres ważności vouchera. Warunkiem jego nabycia jest pozostawienie danych kontaktowych na formularzu rejestracyjnym, na naszej stronie. Więcej ->

Prawo jazdy to aktualnie jeden z najważniejszych atrybutów człowieka. Możesz jeździć bez prawka ale konsekwencje będą fatalne gdy cię złapią. Pamiętaj że Już niebawem rozpoczynamy kolejne kursy. W tej chwili możesz się zapisać, korzystając z naszego formularza rejestracji. Poszukaj również kodów rabatowych aby otrzymać od nas prezent w wysokości rabatu 5% na kurs oraz jazdy Więcej ->

Czy trudno zrobić prawko? To zależy. Zależy od odpowiedniego przygotowania. U nas osiągniesz coś więcej niż podstawy kierowania pojazdem. Nauczymy cię wielu sztuczek dzięki którym jazda stanie się nie tylko obowiązkiem ale i przyjemnością. Misiek to najlepsza auto szkoła w Markach. Wsiadaj i jedź! was last modified: Kwiecień 7th, 2016 by studioav

Testy online

Założenie konta na podstawie danych uzyskanych z Auto Szkoły Misiek

Logowanie do testów online

Kontakt

Imię

Nazwisko

PKK jeśli wydane

Nr telefonu