Szkolenia Okresowe

SZKOLENIA OKRESOWE

Szkolenie okresowe dotyczy wszystkich kierowców zawodowych czynnie wykonujących zawód kierowcy. Celem tego szkolenia wraz z jednocześnie odbytym badaniem lekarskim i psychologicznym jest uzyskanie wpisu kodu wspólnotowego do prawa jazdy kierowcy. Każdy kierowca zobowiązany jest odbyć takie szkolenie nie później niż w terminie wskazanym w tabeli, a następnie cyklicznie co 5 lat. Termin odbycia pierwszego szkolenia uzależniony jest od daty uzyskania uprawnienia do prowadzenia danej kategorii pojazdu (kat C,C1 lub D,D1 prawa jazdy) i musi odbyć się nie później niż do dnia.

Do dniaData uzyskania uprawnienia kategoria D; D1Data uzyskania uprawnienia kategoria C; C1
10 września 2009do 31.12.1980 r.-
10 września 201001.01.1981 r.  – 31.12.1990 r.do 31.12.1980 r.
10 września 201101.01.1991 r.  – 31.12.2000 r.01.01.1981 r. – 31.12.1995 r.
10 września 201201.01.2001 r. – 31.12.2005 r.01.01.1996 r. – 31.12.2000 r.
10 września 201301.01.2006 r. – 10.09.2008 r.01.01.2001 r. – 31.12.2005 r.
10 września 2014-01.01.2006 r. – 10.09.2009 r.

15

UWAGA: Brak wpisu kodu wspólnotowego do prawa jazdy, uzyskanego w odpowiednim czasie, nie pozwala na kontynuowanie pracy w zawodzie kierowcy do momentu odbycia szkolenia okresowego, badań lekarskich i psychologicznych oraz uzyskania tego wpisu do prawa jazdy.

Szkolenie okresowe prowadzone w formie kursu 5 dniowego, obejmuje 35 godzin zajęć teoretycznych realizowanych w grupach odpowiednio dla prawa jazdy kategorii:

1. C, C+E, C1 i C1+E

lub

2. D, D+E, D1 i D1+E

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest przedstawienie:
– Ważnego prawa jazdy kategorii C1, C lub D1, D
– Dowodu osobistego
– Dokonanie opłaty za kurs

Cena: 550 PLN

Loading...
Facebook Messenger for Wordpress