Kwalifikacje Wstępne

Strona główna » Kwalifikacje Wstępne

KWALIFIKACJE WSTĘPNE

SZKOLENIA W ZAKRESIE KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ

Każdy kierowca mający zamiar podjąć pracę w charakterze kierowcy zawodowego musi ukończyć szkolenie w zakresie Kwalifikacji Wstępnej Kierowcy lub Szkolenie Okresowe.

Szkolenie w zakresie Kwalifikacji Wstępnej Kierowcy dotyczy:
– Kierowcy który ukończył kurs prawa jazdy Kategorii „C” lub „C1” po dniu 09.09.2009 r.
lub
– Kierowcy który ukończył kurs prawa jazdy Kategorii „D” lub „D1” po dniu 09.09.2008 r.

Do szkolenia w zakresie kwalifikacji wstępnej może przystąpić osoba która ukończyła szkolenie na kursie prawa jazdy, odpowiednio dla kat „C” lub „D” i zdała egzamin na prawo jazdy.

Do szkolenia teoretycznego w zakresie kwalifikacji wstępnej może przystąpić osoba która rozpoczęła szkolenie na kursie na prawa jazdy, odpowiednio dla kat „C” lub „D”.

Do szkolenia praktycznego może przystąpić osoba która zakończyła szkolenie praktyczne, odpowiednio w zakresie kategorii „C” lub „D” prawa jazdy a nie odbyła jeszcze egzaminu państwowego na prawo jazdy.

Do uzyskania kwalifikacji wstępnej może przystąpić również osoba niebędąca obywatelem polskim posiadająca prawo jazdy odpowiednio dla kat „C” lub „D” wydane po terminie wskazanym powyżej oraz spełniająca poniższe kryteria:

  1. Obywatel Unii Europejskiej który na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
    – przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe, albo
    – studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt
  2. Osoba niebędąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Przed rozpoczęciem szkolenia kierowca musi odbyć badanie lekarskie przez uprawnionego do badania kierowców lekarza medycyny pracy, oraz badanie psychotechniczne.

Rozróżniamy trzy rodzaje szkoleń:
– kwalifikacja wstępna
– kwalifikacja wstępna przyspieszona
– kwalifikacja wstępna uzupełniająca.

KWALIFIKACJA WSTĘPNA

Dotyczy tych kierowców którzy nie ukończyli:

– 21 roku życia w przypadku prawa jazdy Kategorii „C” lub „C1”

–  23 roku życia w przypadku prawa jazdy Kategorii „D” lub „D1”

Kierowca zobowiązany jest ukończyć szkolenie w ilości 260 godzin zajęć teoretycznych oraz 20 godzin zajęć praktycznych z jazdy samochodem, w tym 4 godziny na płycie poślizgowej (lub 2 godziny zajęć na symulatorze pojazdu).

 

Szkolenie zakończone jest egzaminem państwowym.

KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA

Dotyczy tych kierowców którzy ukończyli:

– 21 roku życia w przypadku prawa jazdy Kategorii „C” lub „C1”

– 23 roku życia w przypadku prawa jazdy Kategorii „D” lub „D1”

Kierowca zobowiązany jest ukończyć szkolenie w ilości 130 godzin zajęć teoretycznych oraz 10 godzin zajęć praktycznych z jazdy samochodem, w tym 2 godziny na płycie poślizgowej (lub 1 godzina zajęć na symulatorze pojazdu).

 

Szkolenie zakończone jest egzaminem państwowym.

KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA

Dotyczy tych kierowców którzy ukończyli wcześniej szkolenie kwalifikacji wstępnej w zakresie jednej z kategorii zawodowych prawa jazdy a obecnie „uzupełniają” swoje prawo jazdy o drugą kategorię.
Kierowca zobowiązany jest ukończyć szkolenie w ilości 70 godzin zajęć teoretycznych oraz 5godzin zajęć praktycznych z jazdy samochodem, w tym 1 godziny na płycie poślizgowej (lub 30 minut zajęć na symulatorze pojazdu).

Kierowca zobowiązany jest ukończyć szkolenie w ilości 70 godzin zajęć teoretycznych oraz 5godzin zajęć praktycznych z jazdy samochodem, w tym 1 godziny na płycie poślizgowej (lub 30 minut zajęć na symulatorze pojazdu).
 

Szkolenie zakończone jest egzaminem państwowym.

KAWLIFIKACJA WSTĘPNA – EGZAMIN PAŃSTWOWY

Dotyczy tych kierowców którzy ukończyli wcześniej szkolenie kwalifikacji wstępnej w zakresie jednej z kategorii zawodowych prawa jazdy a obecnie „uzupełniają” swoje prawo jazdy o drugą kategorię.

Kierowca zobowiązany jest ukończyć szkolenie w ilości 70 godzin zajęć teoretycznych oraz 5 godzin zajęć praktycznych z jazdy samochodem, w tym 1 godziny na płycie poślizgowej (lub 30 minut zajęć na symulatorze pojazdu).

Kwalifikacja wstępna kończy się obowiązkowym testem. Test kwalifikacyjny dotyczący kwalifikacji wstępnej oraz kwalifikacji wstępnej przyspieszonej składa się z 20 pytań, których tematyka realizowana jest w trakcie części podstawowej, oraz 10 pytań z tematów realizowanych w części specjalistycznej danej kategorii prawa jazdy. Pytania testowe posiadają odpowiedzi zamknięte, jednokrotnego wyboru. Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Zaliczenie testu następuje po udzieleniu minimum 16 poprawnych odpowiedzi z części podstawowej oraz 5 poprawnych odpowiedzi z części specjalistycznej. Czas trwania testu kwalifikacyjnego wynosi 45 minut.
Test kwalifikacyjny dotyczący kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej składa się z 10 pytań z tematów realizowanych w części specjalistycznej w zakresie prawa jazdy odpowiedniej kategorii. Egzamin trwa 15 minut.