Zapisy na kurs

Rejestracja

Telefonicznie pod numerem 512-906-907 lub W biurze OSK MISIEK Marki ul. Zabawna 8. Istniej również możliwość zapisania się podczas wizyty na zajęciach w zespole szkół nr 1 w Markach al. Piłsudskiego 96 sala 1 lub poprzez wypełnienie formularza poniżej.

Imię

Nazwisko

PKK jeśli wydane

Nr telefonu

Kod rabatowy

Zapisy na kurs

Profil kandydata na kierowcę

W celu uzyskania numeru profilu kandydata na kierowcę należy udać się do właściwego dla miejsca zameldowaniam wydziału komunikacji i złożyć następujące dokumenty.

– dowód osobisty lub paszport lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość
– zgodę opiekuna jeśli kandydat na kierowcę nie osiągnął jeszcze pełnoletniości zgoda wyrażana jest w urzędzie w obecności urzędnika wiąże się to z wizytą w wydziale komunikacji jednego z rodziców lub opiekuna
– wniosek o wydanie prawa jazdy wydawany w urzędzie
– orzeczenie lekarskie
– orzeczenie psychologiczne do kategorii C lub C+E
– kolorową fotografie 3,5cm x 4,5cm na wprost (do prawa jazdy)

Zapisy na kurs

Badania lekarskie

Badania ogólne

Istniej możliwość zrobienia badania lekarskiego na spotkaniu organizacyjnym odnośnie kursu. Chęć uzyskania orzeczenia lekarskiego należy wcześniej zgłosić telefonicznie 512-906-907

Badania lekarskie można zrobić również po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu.

Marki ul. Sowińskiego 8b Tel: 602-891-183

Ząbki ul. Niepodległości 1a Tel: 603927323

Badania psychologiczne

Zielonka ul. Pustelnicka 17f Tel: 500-077-473